Yun-Ching Wang
Deputy Business Model Competition, Alumni Contact
Name Yun-Ching Wang
Office Tel No. +886-3-571-2121#57064
Email g0810@nctu.edu.tw
Deputy Business Model Competition, Alumni Contact